studio

8 January, 2017

אולמות תצוגה וירטואליים

יצרניות הרכב משתמשות כבר יותר מעשור שנים במציאות מדומה בתהליך פיתוח המוצרים אולם, רק עתה מאפשרת הטכנולוגיה הנגשה של יכולות אלה לקהל הרחב באולמות התצוגה, במיצגים ייעודיים ובמסעות פרסום מתוקשרים.
9 January, 2017

השימוש בסרטוני VR

מחקר שערכה חברת פרסום דיגיטלי בבריטניה קובע כי סרטוני וידאו 360 נצפים הרבה יותר מסרטוני וידאו רגילים.